Underground places

una web dedicada a l'espelologia urbana, els llocs abandonats i els subterranis artificials.

a website devoted to urban caving, abandoned and man made underground places .


Búnquers de la Línia P al Mont-roig
Line P bunkers in the Mont-roig

fotos del 2011
Aquest no és un inventari de les fortificacions aixecades en el Mont-roig (terme municipal de Darnius).

Bàsicament semblen cumplir dues funcions:

a) Controlar les carreteres GI-502 i GI-504 entre els rius Ricardell i Llobregat. 

b) Protegir el búnquer d'estat major que hi al cim.  Aquest és l'edifici més notable, tant per dimensions com per la qualitat de l'obra.  La seva ubicació li permet una visió inmillorable sobre la carretera NII que baixa des de La Jonquera.  Està format per un búnquer semicircular d'uns 30 m2, amb dues petites cambres adosades de les que una disposa de llar de foc. Si arriva a través de dues galeries independents,  amb un petit cos de guardia,  i unes escales en el seu tram final que pugen fins al búnquer.
This is not an inventory of the fortifications erected in Mont-roig  (municipality of Darnius).

Basically seems to fulfill two functions:

a) Controlling the roads GI-502 and  GI-504 between the rivers Llobregat and Ricardell.  
b) To protect the staff bunker in the summit of the hill.  Its location allows a great view over the road NII that down from La Junquera. It consists of a semicircular bunker about 30 m2, with two attached small rooms  of which one has a fireplace.  Accessed through two separate galleries, with a small guard each, and stairs that rises to the bunker.
Localització d'alguns dels emplaçaments al Mont-roig
Location of some bunkers in the Mont-roig


Polvorins
Powder-magazines

Posició d'artilleria
Gunnery emplacement

Entrada a un niu de metralladores.  L'encofrat es va fer amb una xapa ondul.lada
Pillbox entrance.  The formwork was made with a corrugated sheet
Entrada a un niu de metralladores amb la paret feta amb maons de formigó
Pillbox entrance, the rear wall is made with concrete bricks

Entrada a un niu de metralladores
Pillbox entrance
Entrada a un niu de metralladores
Pillbox entrance
Nius de metralladores
Pillboxes
Niu de metralladores
Pillbox
Búnquer per canó anticarro a la carretera GI-502.


Alcantara 33 / 1er Bon 3ª Cia / Cabo Puerta
El regiment d'infanteria Alcántara nº 33 va estar destinat a Girona i Figueres
Tronera i afust  per metralladora Alfa 44 
Embrasure for machinegun Alfa 44 
Tronera i afust per fusell metrallador  FAO
Embrasures for  rifle gun FAO


Pous de tirador
Well shooter

Búnquer de comandament al costat del castell
Command bunker near the castle


Vista lateral del búnquer de comandament
Lateral view of the command bunker
Entrada al búnquer de comandament
Entrance to the command bunker


Observatori
Look-out
Búnquer d'estat major al cim del Mont-roig
Staff bunker at the Mont-roig peak


Entrades al complexe
Entrances to complex


Galeries inferiors
Lower galleries
Escales d'accés al nivell superior
Stairs to the upper level
Els privilegis del general: llar de foc i letrina
Privileges of general: fireplace and toilet
Sala de comandament
Command room
Vista exterior  de la casamata
External view of the bunker
Sortida de fums de la xemeneia
Chimney pot
Detall del camuflatge
Camouflage
Coordenades UTM ( ED50)
BúnquerX (est)Y (nord)
Polvorins490020,94689604,1
Artilleria490005,14689610,1
Alcántara490002,14689827,6
Anticarro490005,14690071,0
Comandament489807,34689085,3
Estat Major490829,34688961,3

Tornar Return