Underground places

una web dedicada a l'espelologia urbana, els llocs abandonats i els subterranis artificials.

a website devoted to urban caving, abandoned and man made underground places .


Els fortins de la collada de Toses
Line P bunkers in the Toses Pass

fotos del 2011
A la collada de Toses s'hi troben un grapat de fortificacions  que controlen les carreteres GI-400 i  N-152 que des de la Cerdanya permeten baixar cap el Ripollès.  En aquest sector, des de setembre de 1940 fins a la tardor de 1940, els presoners de guerra republicans dels 65e. i 70e. Batallones Disciplinarios de Trabajadores, que s'allotjaven a la Molina,  van construir les infraestructures de defensa de la Línia P dissenyades pel  comandant Vicente Martorell Otzet sota la direcció del 2on. i 3er. Regimients de Fortificació.
Aquest centre de resistència està format per 3 búnquers anticarro protegits per nius de metralladores.  Els búnquers més orientals, a tocar de la N-152, formen un petit complexe subterrani a l'estar units per una galeria d'una vintena de metres.
A la cota  1790 m de la vessant oest del Puig de Canelots es conserva encara un tram de trinxeres.  En una riera de la Plana Rodona hi ha una curiosa construcció que sembla una garita.
Més lluny, sota el cim del Pla de Pujalts, al terme de Planoles, s'hi troba un solitari niu de metralladores.
In the Tosas Pass there are a handful of fortifications that control the roads GI-400 and N-152 that from La Cerdanya let down to El Ripollès.  From September 1940 until autumn 1940, republican soldiers prisoners of war belonging to 65 and 70 Disciplinary Batalions, staying in the village of La Molina, built the infrastructure of the defense line designed by Commander Vicente Martorell Otzet  under the direcction of the 2nd. and 3rd.  Regiments of Fortification.
This center of resistance is formed by 3 antitank bunkers protected by pillboxes.  The estern bunkers, over the N-152 road, form a small underground complex because are united by a gallery of about twenty meters.
In the  western side of the Puig de Canelots is still conserved a section of trenches.  In a stream of the Plana Rodona there is a curious building appears to be a sentry box.

Farther, under the Pla de Pujalts peak, at the Planoles township, there is a lone pillbox.

Localització d'alguns dels emplaçaments a la collada de Toses
Location of some bunkers in the Toses Pass
Vista dels búnquers per canó anticarro 1 i 2
View of the bunkers 1 and 2
Entrada al bunquer anticarro nº 2
Bunker nº 2 entrance
Marcs de fusta a l'espitllera del bunquer nº 1
Wooden frames in the porthole of the bunker nº 1
Armaris a la paret del bunquer nº 2
Wall cabinets in the bunker nº 2
Detall de la pobra qualitat del formigó
Detail of the concrete's poor quality 
Aljub (nº 9 al mapa)
Cistern (nº 9 on the map)
Trinxera
Trench
Niu de metralladores nº 4
Pillbox nº 4
Entrada al niu de metralladores nº 4
Pillbox nº 4 entrance
Tronera i afust per fusell metrallador  FAO
Embrasures for rifle gun FAO
Armaris a la paret del bunquer nº 4
Wall cabinets in the bunker nº 4
Niu de metralladore nº 5
Pillbox nº 5
Bunquer nº 7
Bunker nº 7
Els dos búnquers del complexe subterrani
The two bunkers of the underground complex
Entrada del complexe subterrani
Entrance to the underground complex
Tram inicial de la galeria
Initial section of the gallery
Galeria
Gallery
Galeria
Gallery
Respiradors
Airholes
Troneres
Embrasures
Construido por el 70. Bon Dciprio de Trabajadores. 10-10-40
Built by 70. Disciplinary Batalion of Workers  October 10, 1940
Garita a la Plana Rodona
Sentry box
Vista interior de la garita
Interior view of the sentry box
Localització del fortí de la Font Negra
Location of the Font Negra pillbox
Búnquer per metralladora Alfa 44.  Observis la mala qualitat del formigó.
Bunker for machine-gun Alfa 44. Note the poor quality of the concrete.
Coordenades UTM ( ED50)
Búnquer X (est) Y (nord)
1- Artilleria 416810 4687504
2- Artilleria 416833 4687500
3- Niu de metralladores 416692 4687552
4- Niu de metralladores 416772 4687546
5- Niu de metralladores 416908 4687723
6- Entrada al complexe4169894687706
7- Artilleria4169564687760
8- Garita de Plana Rodona41659541686924
9- Aljub 416771 4687525
10- Niu de metalladores de Font Negra4245404682551

Tornar Return