Underground places

una web dedicada a l'espelologia urbana, els llocs abandonats i els subterranis artificials.

a website devoted to urban caving, abandoned and man made underground places .

 Luís Lacy Gauthier, va passar de ser un heroi popular que va reunir multituts a l'oblit.  L'home que ens va retornar l'autogovern reposa avui gairebé abandonat.


Genís Urrea Piña.  Fou l'assesinat del botxí  de Barcelona una venjança dels anarquistes per la mort d'un company?

Tornar Return