Underground places

una web dedicada a l'espelologia urbana, els llocs abandonats i els subterranis artificials.

a website devoted to urban caving, abandoned and man made underground places .

 


Novetats a la web
New

Búnquers del Mont-roig
Búnquers de Garriguella
Búnquers de la Collada de TosesMines d'aigua.  Durant segles van ser la principal tecnologia hidràulica en terres de secà.

Mine water. For centuries were the main hydraulic technology in dryland.
 

Punta Milà


Subterranis militars.  Moltes instal.lacions militars s'amaguen sota terra, bùnquers, polvorins, nius d'ametralladores...

Military undergrounds.  A lot of military facilities are hide hunderground: bunkers, powder magazines, pillboxes...
Túnel José Maestre
Mines de ferro, carbó, manganés....

Mines of ore, coal, manganese...
Penyiscola
Llocs abandonats

Abandoned places. 


Gent que avui ningú recorda

Forgotten people


Refugis de la darrera guerra civil.  

Shelters of the last civil war

Aqüeductes
Aqueducts

Clavegueres
Sewers
Albert Bengoetxea

Em dic Albert Bengoetxea, vaig nèixer el 1957 a Barcelona i  practico l'espeleologia des dels 17 anys, darrerement m'he apassionat explorant soterranis d'origen humà així com tota mena de llocs abandonats.
 Email :  bengo[ensaïmada]menta.net

My name is Albert Bengoetxea, born on 1957 on Barcelona, I practice speleology since I was 17 years old, lately I 'm fascinated exploring man made undergrounds and all sorts of abandoned places
Email :  bengo[at]menta.net